image
Giới thiệu

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?

VHoadon là hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, bởi hóa đơn điện tử tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ, vận chuyện và đặc biệt tiết kiệm được thời gian phát hành thông qua email.

Hóa đơn điện tử là gì?
1. Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.
2. Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Nguyên tắc của hóa đơn điện tử:
Xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian. Mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.

image

Thuộc tính nổi bật

LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Phần mềm hóa đơn điện tử xác thực VHoadon có đầy đủ nghiệp vụ về hóa đơn điện tử: lập mới, điều chỉnh, thay thế, xóa bỏ hóa đơn...

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN

Phần mềm hóa đơn điện tử VHoadon giúp quản lý, báo cáo đầy đủ về hóa đơn, khách hàng, doanh thu, xuất dữ liệu hóa đơn ra phần mềm kê...

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Phần mềm hóa đơn điện tử xác thực VHoadon giúp doanh nghiệp không phải in ấn hóa đơn, hóa đơn được lập, vận chuyển hóa đơn đến khách hàng bằng...

DỄ DÀNG TÍCH HỢP

Phần mềm hóa đơn điện tử xác thực VHoadon có khả năng tích hợp truyền nhận dữ liệu từ các hệ thống phần mềm CRM, ERP, phần mềm kế toán...

MÔ HÌNH
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn điện tử gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…; phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tin tức

Tóm tắt nội dung Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính
26 Tháng 03

Tóm tắt nội dung Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

Để Doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt các Quy định về hóa đơn điện tử , VHOADON xin tóm tắt nội dung Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính...

Xem thêm
Hướng dẫn thông báo phát hành HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ lần đầu qua mạng 2019
21 Tháng 03

Hướng dẫn thông báo phát hành HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ lần đầu qua mạng 2019

Hướng dẫn thông báo phát hành Hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng như thế nào? Doanh nghiệp cần lưu ý những gì để phát hành và sử dụng...

Xem thêm
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018 theo 119/2018/NĐ-CP
05 Tháng 03

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018 theo 119/2018/NĐ-CP

Hoá đơn điện tử là gì?Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo,...

Xem thêm

Gọi Ngay: 0923.393.335