Hưỡng Dẫn

Hưỡng dẫn tra cứu hoá đơn điện tử VHoadon Intuit

Nhiều kế toán Doanh nghiệp vẫn khó khăn trong việc kiểm tra tính chính xác của hoá đơn điện tử, Hóa đơn thật hay giả. Tại bài viết hưỡng dẫn trên trang http://intuit.comvn xin hướng dẫn Kế toán Doanh nghiệp cách tra cứu Hóa đơn điện tử VHoadon trên trang http://tracuu.vhoadon.vn dễ dàng nhất.Khi nhận 1 Hóa đơn điện tử,...

Đọc thêm

Gọi Ngay: 0923.393.335