Tin tức

Tóm tắt nội dung Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

Để Doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt các Quy định về hóa đơn điện tử , VHOADON xin tóm tắt nội dung Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính V/v “Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ” như sau:Thông tư 32 về hóa đơn điện...

Đọc thêm
Hướng dẫn thông báo phát hành HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ lần đầu qua mạng 2019

Hướng dẫn thông báo phát hành Hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng như thế nào? Doanh nghiệp cần lưu ý những gì để phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử. Cùng meInvoice.vn tìm ra câu trả lời tại bài viết dưới đây.Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng Hoá đơn...

Đọc thêm
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018 theo 119/2018/NĐ-CP

Hoá đơn điện tử là gì?Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử, là giải pháp toàn diện thời công nghệ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể...

Đọc thêm

Gọi Ngay: 0923.393.335